Liga Squash Attack – regulamin rozgrywek

S4S

REGULAMIN LIGI SQUASHA „S4S – SQUASH ATTACK”
1. Organizatorem rozgrywek ligowych S4S Squash Attack jest Stowarzyszenie S4S Squash For Silesia.
2. Rozgrywki ligowe odbywają się w klubie Silesia Club w Bytomiu
3. Rozgrywki ligowe rozgrywane są od 17 września 2016 do 23 czerwca 2017
4. Do rozgrywek dołączyć można w każdej chwili, zgłaszając udział w recepcji klubu Silesia Club
5. Uczestnikami ligi mogą być zawodnicy niesklasyfikowaniu w rankingu PFS lub zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach powyżej miejsca 600-ego.
6. Rozgrywki ligowe podzielone są 8 na kolejek .
7. Rozgrywki odbywają się wg poniższego harmonogramu
• 1 kolejka 17 wrzesień 2016 – 23 październik 2016
• 2 kolejka 24 październik 2016 – 27 listopad 2016
• 3 kolejka 28 listopad 2016 – 2 styczeń 2017
• 4 kolejka 3 styczeń 2017 – 5 luty 2017
• 5 kolejka 6 luty 2017 – 12 marzec 2017
• 6 kolejka 13 marzec 2017 – 16 kwiecień 2017
• 7 kolejka 17 kwiecień 2017 – 21 maj 2017
• 8 kolejka 22 maj 2017 – 23 czerwiec 2017
8. Podsumowanie sezonu odbędzie się 25 czerwca 2017, podczas turnieju Master’s
9. Gracze ligowi podzieleni są na 4 grupy na podstawie wyników turnieju na otwarcie sezonu, który odbędzie się 16 września 2016 w klubie Silesia Cup (wymagane wcześniejsze zgłoszenie)
10. W przypadku zawodników nie biorących udziału w turnieju, z automatu zawodnik zostaje dołączony do ostatniej grupy
11. Mecze odbywają się zgodnie z zasadą best of five, mecz i rewanż
12. Sety rozgrywa się do 11 punktów bez strat. Przy stanie po 10 do dwóch punktów przewagi.
13. Gracze sędziują sobie sami.
14. Na mecze ligowe Zawodnicy umawiają się osobiście lub za pośrednictwem recepcji Klubu.
15. Wpisowe do ligi wynosi 40 zł.
16. Cena za wynajem kortu na mecz ligowy – 40 zł z możliwością odliczenia Multisport.
17. Zawodniczy rozgrywają mecze piłeczką z dwoma żółtymi kropkami.
18. Zawodnik ma prawo do zgłoszenia protestu, maksymalnie 1h od momentu zakończenia meczu ligowe, na piśmie które zostaje pozostawione w recepcji klubu. Obowiązkiem Organizatora jest ustosunkowanie się pisemne w terminie nie przekraczającym 24h od momentu złożenia wniosku.
19. Punktacja meczów ligowych przedstawia się następująco:
• Udział w meczu – 10 punktów
• Zwycięstwo w meczu – 10 punktów
• Zwycięski set – 2 punkty
• Walkower dla zwycięzcy – 30 punktów
• Walkower dla przegranego – minus 30 punktów
20. Po zakończeniu każdej kolejki
• Z grupy A – 3 zawodników którzy uzbierają najmniejszą ilość punktów spada do grupy B
• Z grupy B – 3 zawodników którzy uzbierają największą ilość punktów, awansują do grupy A ; 3 zawodników którzy uzbierają najmniejszą ilość punktów spadają do grupy C
• Z grupy C – 3 zawodników którzy uzbierają największą ilość punktów, awansują do grupy B ; 3 zawodników którzy uzbierają najmniejszą ilość punktów, spadają do grupy D
• Z grupy D – 3 zawodników którzy uzbierają największą ilość punktów, awansują do grupy C
21. Po zakończeniu każdej kolejki przyznawane są dodatkowe punkty za ostateczną wywalczoną pozycję
• 1 miejsce w grupie A – 100 punktów
• 2 miejsce w grupie A – 98 punktów
• 3 miejsce w grupie A – 96 punktów
• 4 miejsce w grupie A – 94 punktów
• 5 miejsce w grupie A – 92 punktów
• 6 miejsce w grupie A – 90 punktów
• 7 miejsce w grupie A – 88 punktów
• 8 miejsce w grupie A – 86 punktów

• 1 miejsce w grupie B – 70 punktów
• 2 miejsce w grupie B – 68 punktów
• 3 miejsce w grupie B – 66 punktów
• 4 miejsce w grupie B – 64 punktów
• 5 miejsce w grupie B – 62 punktów
• 6 miejsce w grupie B – 60 punktów
• 7 miejsce w grupie B – 58 punktów
• 8 miejsce w grupie B – 56 punktów

• 1 miejsce w grupie C – 40 punktów
• 2 miejsce w grupie C – 38 punktów
• 3 miejsce w grupie C – 36 punktów
• 4 miejsce w grupie C – 34 punktów
• 5 miejsce w grupie C – 32 punktów
• 6 miejsce w grupie C – 30 punktów
• 7 miejsce w grupie C – 28 punktów
• 8 miejsce w grupie C – 26 punktów

• 1 miejsce w grupie D – 10 punktów
• 2 miejsce w grupie D – 8 punktów
• 3 miejsce w grupie D – 6 punktów
• 4 miejsce w grupie D – 4 punkty
• 5 miejsce w grupie D – 2 punkty
• 6 miejsce w grupie D – 2 punkty
• Analogicznie dla kolejnych miejsc

22. Zwycięzcą rozgrywek zostaje osoba która na przestrzeni całych rozgrywek ligowych zdobędzie największą ilość punktów
23. W odniesieniu do zawodników oddających mecze walkowerem przyjmuje się dodatkowe zasady:
• Jeśli zawodnik wycofa się z rozgrywek, wszystkim rywalom z grupy w której dany zawodnik w danej kolejce miał rozegrać mecze, przyznawane są walkowery. Walkowery przyznawane są również w przypadku jeśli mecz w danej kolejce został już rozegrany
• Powyższe przepisy nie mają zastosowania jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może rozegrać wszystkich meczy w danej kolejce , lecz deklaruje dalszy udział w rozgrywkach
24. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym Regulaminem rozstrzyga Organizator. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i przepisów gry, Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji Zawodnika.
25. Udział w lidze jest równoważny z akceptacją Regulaminu ligi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z ligą. W trakcie ligi Uczestnikom będą wykonywane zdjęcia , które będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia oraz na portalach społecznościowych na kontach Stowarzyszenia S4S Squash For Silesia . Każdy Uczestnik ligi ma prawo nie wyrazić zgody na publikację
26. Podczas turnieju Master’s, wręczone zostaną nagrody wg poniższej specyfikacji:
• 1 miejsce w klasyfikacji ogólnej ligi – nagroda o wartości 1 000 zł brutto
• 2 miejsce w klasyfikacji ogólnej ligi – nagroda o wartości 800 zł brutto
• 3 miejsce w klasyfikacji ogólnej ligi – nagroda o wartości 600 zł brutto
• 4 miejsce w klasyfikacji ogólnej ligi – nagroda o wartości 200 zł brutto
• 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej ligi – nagroda o wartości 200 zł brutto
• Nagroda (pojedyncza) dla zawodnika z największą ilością rozegranych meczy – nagroda o wartości 200 zł brutto
• Dodatkowo organizator w trakcie turnieju Master rozlosuje wśród uczestników ligi 5 nagród pocieszenia , każda o wartości 100 zł brutto
• Jednocześnie podczas turnieju Master’s odbędzie się głosowanie wśród uczestników ligi, podczas którego wybrany zostanie uczestnik, który otrzyma „Nagrodę Fair Play” o wartości 300 zł brutto